Η GTS Security Solutions λειτουργεί με συνέπεια και αξιοπιστία προσφέροντας οικονομικές λύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.
20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ασφάλειας, είναι η εγγύηση για ποιοτικές υπηρεσίες.

Διαθέτοντας ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, με αποδεδειγμένη επαγγελματική συνέπεια και εμπειρία καθώς και την απαραίτητη υποδομή σε τεχνολογικό εξοπλισμό. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

 • 10 υπεύθυνοι ασφαλείας πιστοποιημένοι.
 • 25 σωματοφύλακες με μετεκπαίδευση

Περισσότεροι από 100 ένστολοι φύλακες ασφαλείας, εφοδιασμένοι με άδεια του Ν.3707/2008 και πιστοποίηση, έχουν εκπαιδευτεί να:

 • Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας την περιουσία και τη ζωή των πελατών.
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραπο-σκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
 • Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.
 • Υπηρεσίες φύλαξης συνοδείας και μεταφοράς προσώπων.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
TOP