Η GTS Security Solutions προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
 • Προστασία φυσικών προσώπων .
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Ασφαλής μεταφορά χρήματων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης & πολύτιμων αντικειμένων (χρηματαποστολές).
 • Εκμετάλλευση κέντρου λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού (κεντρικός σταθμός).
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
 • Έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραπο-σκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
 • Η οργάνωση και αποστολή στο εξωτερικό ιδιωτών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα συνοδείας και προστασίας V.I.P. προσώπων.
 • Υπηρεσίες φύλαξης συνοδείας και μεταφοράς V.I.P. προσώπων.
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύσεως (περί μεθόδων ασφαλείας, κλπ.) φυλάκων, συνοδών προσώπων, φυλάκων πλοίων - αεροδρομίων, κοκ..
 • Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.

Η GTS SECURITY SOLUTIONS καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους τομείς :

 • Άμεση επέμβαση.
 • Ιδιωτικοί φύλακες V.I.P..
 • 24ωρη φύλαξη και περιπολίες.
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων σε εκδηλώσεις, Event.
 • Εργοστάσια.
 • Βιοτεχνίες Βιομηχανίες.
 • Αθλητικά κέντρα.
 • Ασφάλεια ξενοδοχείων (Hotel Security).
 • Ασφάλεια Πλοίων (Shipping Security).
 • Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 • Νοσοκομειακό Security.
 • Ασφάλεια Εκθέσεων (Exhibition Security).
 • Προστασία και Ασφάλεια (Antiterrorist Security).
 • Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων.
TOP