Η GTS Security Solutions προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
 • Προστασία φυσικών προσώπων .
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Ασφαλής μεταφορά χρήματων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης & πολύτιμων αντικειμένων (χρηματαποστολές).
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού.
 • Εκμετάλλευση κέντρου λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού (κεντρικός σταθμός).
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
 • Έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραπο-σκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
 • Η οργάνωση και αποστολή στο εξωτερικό ιδιωτών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα συνοδείας και προστασίας V.I.P. προσώπων.
 • Υπηρεσίες φύλαξης συνοδείας και μεταφοράς V.I.P. προσώπων.
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύσεως (περί μεθόδων ασφαλείας, κλπ.) φυλάκων, συνοδών προσώπων, φυλάκων πλοίων - αεροδρομίων, κοκ..
 • Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.
 • Υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία.

Η GTS SECURITY SOLUTIONS καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους τομείς :

 • Άμεση επέμβαση.
 • Ιδιωτικοί φύλακες V.I.P..
 • 24ωρη φύλαξη και περιπολίες.
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων σε εκδηλώσεις, Event.
 • Εργοστάσια.
 • Βιοτεχνίες Βιομηχανίες.
 • Αθλητικά κέντρα.
 • Ασφάλεια ξενοδοχείων (Hotel Security).
 • Ασφάλεια Πλοίων (Shipping Security).
 • Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
 • Νοσοκομειακό Security.
 • Ασφάλεια Εκθέσεων (Exhibition Security).
 • Προστασία και Ασφάλεια (Antiterrorist Security).
 • Υποστήριξη και συντήρηση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων.
 • Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων.
Ιωάννης Τ.Φύλαξη Οικίας
Άκρως επαγγελματική αντιμετώπιση σε λογικές τιμές.
Μαρία Λ.Συναγερμός Καταστήματος - Κέντρο Λήψεις Σημάτων
Φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Άμεση ενημέρωση για ότι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που μου παρέχουν.
Κωνσταντίνα Π.Συναγερμός Οικίας
Τα παιδιά μου και εγώ σας ευχαριστούμε για την προστασία και τον φιλικό τρόπο που μας συμπεριφέρεστε.
TOP