Η GTS SECURITY SOLUTIONS παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς και έγκυρης μεταφοράς και παράδοσης χρημάτων, χρεογράφων, τιμαλφών και κάθε είδους αξιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε εταιρίες οικονομικών υπηρεσιών όπως είναι οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι διαδικασίες μεταφοράς, από το σημείο παραλαβής μέχρι και το σημείο παράδοσης, πλαισιώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Η επιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων μας με χρήση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν μέλημά μας για την πρόληψη και αποτροπή πιθανών κινδύνων.

Χρησιμοποιούμε θωρακισμένα οχήματα, συνοδευτικά οχήματα και μοτοσυκλέτες, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους οδηγούς, κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, εναλλακτικά δρομολόγια, ειδικά κουτιά μεταφοράς με μηχανισμούς απομακρυσμένης ενεργοποίησης, καταστροφής και εύρεσης αυτών στην περίπτωση κλοπής τους.

Τα θωρακισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα σε οποιαδήποτε περίπτωση προσπάθειας κλοπής ή παραβίασης μέρους ή όλου του οχήματος.

Συνεχή έλεγχο της χρηματαποστολής με σύστημα ασφαλείας GPS από το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών.

TOP