Η GTS SECURITY SOLUTIONS παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς και έγκυρης μεταφοράς και παράδοσης χρημάτων, χρεογράφων, τιμαλφών και κάθε είδους αξιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε εταιρίες οικονομικών υπηρεσιών όπως είναι οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι διαδικασίες μεταφοράς, από το σημείο παραλαβής μέχρι και το σημείο παράδοσης, πλαισιώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Η επιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων μας με χρήση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν μέλημά μας για την πρόληψη και αποτροπή πιθανών κινδύνων.

Χρησιμοποιούμε θωρακισμένα οχήματα, συνοδευτικά οχήματα και μοτοσυκλέτες, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους οδηγούς, κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, εναλλακτικά δρομολόγια, ειδικά κουτιά μεταφοράς με μηχανισμούς απομακρυσμένης ενεργοποίησης, καταστροφής και εύρεσης αυτών στην περίπτωση κλοπής τους.

Τα θωρακισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα σε οποιαδήποτε περίπτωση προσπάθειας κλοπής ή παραβίασης μέρους ή όλου του οχήματος.

Συνεχή έλεγχο της χρηματαποστολής με σύστημα ασφαλείας GPS από το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών.

Ιωάννης Τ.Φύλαξη Οικίας
Άκρως επαγγελματική αντιμετώπιση σε λογικές τιμές.
Μαρία Λ.Συναγερμός Καταστήματος - Κέντρο Λήψεις Σημάτων
Φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Άμεση ενημέρωση για ότι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που μου παρέχουν.
Κωνσταντίνα Π.Συναγερμός Οικίας
Τα παιδιά μου και εγώ σας ευχαριστούμε για την προστασία και τον φιλικό τρόπο που μας συμπεριφέρεστε.
TOP