Η GTS Security Solutions διαθέτοντας ένα πολυδύναμο τεχνικό τμήμα υποστήριξης στελεχωμένο από έμπειρο, άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σε θέση να εφαρμόσει κάθε σχέδιο μελέτης φύλαξης με ηλεκτρονικά μέσα σε οποιοδήποτε χώρο.

Οι τεχνικοί μας ενημερώνονται καθημερινά πάνω στις εξελίξεις της επιστήμης που λέγεται Ηλεκτρονική Ασφάλεια.

Η συνεργασία των τεχνικών μας με τους πελάτες, κρίνεται απαραίτητη και βασίζεται στην εχεμύθεια και την απόλυτη εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι κάθε τεχνικός ελέγχεται και ακολουθεί όλους τους κωδικούς ασφαλείας που ορίζει η εταιρεία μας.

Το προσωπικό, το οποίο απαρτίζει το τεχνικό τμήμα εφαρμογής και συντήρησης, υποστηρίζεται από όλα τα κατάλληλα μέσα (οχήματα – ειδικά εργαλεία – ηλεκτρονικές συσκευές) ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και ποιοτικά σε κάθε ανάγκη εφαρμογής η παροχής υπηρεσίας.

Το προσωπικό ασχολείται με :

 • Την Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας CCTV, Συστημάτων Πυρασφάλειας καθώς και την συντήρηση τους (συναγερμοί, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, Συστήματα Πυρασφάλειας κτλ.), σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρου
 • Την τοποθέτηση Συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας για βιομηχανικούς χώρους, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Πυρασφάλειας
 • Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης CCTV
 • Έλεγχος Εισόδου-Εξόδου(Access Control)
 • Συστήματα Καταγραφής
 • Συστήματα Παρακολουθήσεων & Αντιπαρακολούθησης
 • Ανιχνευτές Μετάλλων
 • Περιμετρική Προστασία
 • Συστήματα Ανίχνευσης Εκρηκτικών-Ναρκωτικών
 • Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας
 • Μαγνητικές Πύλες Ελέγχου
 • Ειδικούς σαρωτές, γεννήτριες X-RAY.
Ιωάννης Τ.Φύλαξη Οικίας
Άκρως επαγγελματική αντιμετώπιση σε λογικές τιμές.
Μαρία Λ.Συναγερμός Καταστήματος - Κέντρο Λήψεις Σημάτων
Φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Άμεση ενημέρωση για ότι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που μου παρέχουν.
Κωνσταντίνα Π.Συναγερμός Οικίας
Τα παιδιά μου και εγώ σας ευχαριστούμε για την προστασία και τον φιλικό τρόπο που μας συμπεριφέρεστε.
TOP