Η GTS Security Solutions είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας, διαθέτοντας ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, με αποδεδειγμένη επαγγελματική συνέπεια και εμπειρία καθώς και την απαραίτητη υποδομή σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην εμφάνιση, στο ήθος, την εκπαίδευση και τον χαρακτήρα κάθε ενός από τους συνεργάτες μας, δεδομένου ότι στην GTS Security Solutions οι φύλακες ασφαλείας, είναι πραγματικοί συνεργάτες και όχι ένας αναλώσιμος απρόσωπος υπάλληλος.

Το προσωπικό της το επιλέγει από εξειδικευμένα Στελέχη, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο, τηρώντας πάντα τα αυστηρά κριτήρια που ο Νόμος επιτάσσει.

Η επιλογή του προσωπικού σύμφωνα και με τις ανάγκες του κάθε πελάτη αλλά και η ολοκληρωμένη εκπαίδευση που παρέχει η GTS Security Solutions τόσο στους υπαλλήλους της όσο και στα Στελέχη της, την καθιστούν σαν μια από τις πλέον ανερχόμενες Εταιρίες του χώρου σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενών Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε τομείς:

 • Β.Π.Ε (Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης).
 • Το πρόγραμμα αυτό διάρκειας 40 ωρών είναι υποχρεωτικό και το παρακολουθεί όλο το προσωπικό ασφαλείας της GTS Security Solutions. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πραγματοποιείται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας
 • Ε.Π.Ε. (Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα αυτό διάρκειας 16 ωρών είναι υποχρεωτικό και συγκεκριμένο ανά αντικείμενο εργασίας και το παρακολουθεί το προσωπικό ασφαλείας της GTS Security Solutions, που προορίζεται για την αντίστοιχη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
 • Ε.Σ.Π. (Εκπαίδευση Στην Πράξη ) On the job Training (O.J.T.)
 • Π.Ε. (Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης)
 • V.I.P. (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φύλαξης Υψηλών Προσώπων)
 • Π.Ε.Ε. (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών)

Ενότητες που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, είναι:

 • Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας Εταιριών Ασφαλείας
 • Εμφάνιση – Συμπεριφορά
 • Σύστημα Γραπτών Αναφορών
 • Διαδικασίες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου Προσώπων και Οχημάτων
 • Κανόνες και Διαδικασίες Περιπολίας
 • Αντιμετώπιση Βομβιστικών Απειλών
 • Πυρασφάλεια
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Χρήση Ειδικών Μηχανημάτων
 • Αντιμετώπιση Κινδύνων

Τεχνική Πρόσληψης & Εκπαίδευσης:

TOP