24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα λήψεως σημάτων, που λειτουργεί σύμφωνα με τις δικλείδες ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών, την INTERSTAR SECURITY.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.

Άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά(διάρρηξη, προσωπική απειλή, φωτιά κ.λπ.) με την ενημέρωση τόσο των ιδιοκτητών του φυλασσόμενου χώρου, όσο και των αντίστοιχων Δημόσιων Αρχών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, αλλά και η άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα ειδικά εξοπλισμένα περιπολικά ασφαλείας , επανδρωμένα με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό ασφαλείας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού και από ποιόν χρήστη έγινε συγκεκριμένα
 • Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή
 • Σήμα προσωπικής απειλής
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας
 • Σήμα πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής(TEST)
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
TOP